Łęgi

Głównym czynnikiem wpływającym na kierunek procesów glebowych oraz kształtującym zbiorowiska roślinne na łęgach jest żyzność i ruchliwość Wód. Łęgi właściwe zajmują wyższe partie tarasu zalewowego oraz zwężone części dolin rzecznych. Występują również w przepływowych dolinkach smużnych oraz w rynnach i nieckach po jeziornych. Najczęściej spotyka się tu typ wyczyńca łąkowego, wiechliny błotnej i wiechliny zwyczajnej oraz v mietlicy białawej. W miejscach, gdzie zalew trwa dłużej; występuje przewaga mozgi trzcinowatej. Z roślin motylkowych występuje koniczyną białoróżowa i groszek błotny, a w suchszych położeniach koniczyna łąkowa. Zioła i chwasty na terenach łęgów właściwych występują nielicznie, ponieważ są zbyt silnie zacieniane przez bujnie rosnące trawy wysokie. Łęgi rozlewiskowe zazwyczaj występują w szerszych częściach dolin rzecznych, w zakolach mniejszych cieków oraz w rynnach i nieckach po jeziornych, czy w niższych partiach łąk smużnych. W stosunku do łęgów właściwych zajmują niższe części tarasu zalewowego, skąd wody zalewowe spływają powoli, tworząc rozlewiska długotrwałe. Roślinność łęgów rozlewiskowych składa się z traw i turzyc wysokich rozłogowych i luźnokępkowych, bujnie rosnących. W zbiorowiskach roślinnych dominuje typ manny mielec i turzycy zaostrzonej z dużym udziałem manny jadalnej mozgi trzcinowatej, wiechliny zwyczajnej, mietlicy białawej, mietlicy rozłogowej i wyczyńca kolankowego. Niekiedy spotyka się dość licznie występującą turzycę dzióbkowatą, a na pograniczu łęgów zastoiskowych turzycę błotną i pęcherzykowatą. Roślin motylkowych jest bardzo mało. Do najbardziej typowych chwastów należą tu: jaskier rozłogowy, knieć błotna i tojeść rozesłana.