Nawożenie mineralne

Nawożenie mineralne, bez względu na to, czy stosowano obornik czy nie, powinno wynosić: 150—200 kg N, około 100 kg P805, 150— 200 kg K2O na hektar. Nasiona można siać wprost do gruntu w ilości 2—4 kg/ha, w okresie siewu zbóż jarych, zachowując rozstawę rzędów około 60 cm lub na rozsadnik. Przygotowując rozsadę wysiewa się 1—1,5 kg nasion, na rozsadnik o powierzchni 150—200 m2 na 4—6 tygodni przed przypuszczalnym terminem sadzenia, zachowując rozstawę rzędów 10—15 cm. Rośliny w chwili sadzenia powinny mieć co najmniej 2 liście. Zarówno kapustę z siewu do gruntu, jak i z rozsady, należy odchwaszczać dopóki rośliny nie zakryją międzyrzędzi. Ponieważ niżej położone liście z czasem opadają, a rośliny pozostawione do późnej jesieni wyrastają bardzo duże, dąży się do 2-kośnego użytkowania. Kapusta, przy dostatku wody w glebie,, dość silnie odrasta, dając późną jesienią drugi obfity pokos. Udana plantacja może dać z. ha 60—80 t zielonej masy, której 1 kg ma wartość 0,153 jedn. ows. i zawiera 18 g białka strawnego. Należy podkreślić, że okresowe obniżenie temperatury nie hamuje wzrostu kapusty, a przymrozki jesienne nie zmniejszają wartości pokarmowej. W uprawie znajduje się słonecznik pastewny z importu, o nasionach białych lub prążkowanych, dający więcej zielonej masy i wymagający wcześniejszego siewu, w ilości 20—35 kg/ha, oraz o nasionach czarnych, nadający się na poplony, którego wysiewa się 20—30 kg/ha. Słonecznik jest gorszą paszą niż kukurydza, ale ma mniejsze wymagania glebowe, toteż sieje się go, z konieczności, na glebach V—VI klasy, w 1—3 roku po nawożeniu obornikiem. W doświadczeniach polowych w Olsztyńskiem dał znacznie wyższy plon niż kukurydza. Uprawa roli pod słonecznik siany w plonie głównym lub wtórym jest taka sama, jak pod kukurydzę.