Osłabianie odrostu

W celu osłabienia odrostu chwastów dwuliściennych w parę dni po zebraniu I pokosu łąkę opryskuje się herbicydami. Następnie za pomocą glebogryzarki należy zniszczyć darń i rozsiać nawozy mineralne, stosując pełną dawkę fosforowych oraz połowę dawki potasowych. Natomiast nawozy azotowe i pozostałą cżęść potasowych wysiewa się dopiero po wzejściu i podrośnięciu wysianych traw i roślin motylkowych. Azot dany przed siewem mieszanki nasion przyspiesza rozwój chwastów, które mogą zagłuszyć młode siewki traw. Jeśli dysponujemy kompostem, i;o dajemy go w ilości 30—40 t/ha. Po wyrównaniu powierzchni broną i usunięciu kęp darni wysiewa się przygotowaną mieszankę nasion traw wysokich i roślin motylkowych. Nasiona należy przykryć przy użyciu lekkiej brony i starannie przywałować. Pielęgnowanie użytku po podsiewie jest czynnością ważną. Polega ono na wykaszaniu odrastających chwastów i usuwaniu ich z łąki, aby nie zacieniały młodych siewek. W następnych latach konieczne jest racjonalne nawożenie i użytkowanie. W naszych warunkach podsiew jest niestety metodą zawodną. Przyczyn nieudawania się podsiewu jest wiele. Niedostateczna liczba glebogryzarek zmusza rolników do zastępowania ich broną, co powoduje niedokładne zniszczenie starej darni i zagłuszanie wschodu podsiewu. Brak kompostu, nieodpowiedni termin koszenia pielęgnacyjnego oraz słabe nawożenie oto dalsze uchybienia. Dlatego rolnicy chętniej stosują mniej zawodną, lecz kosztowniejszą metodę orki i obsiewu.