Pielęgnowanie

Lucerna, uprawiana jako wysiewka, wymaga pielęgnowania już w pierwszym roku wegetacji. Dopóki nie nastąpi zbiór rośliny ochronnej, polega ono na chemicznym lub mechanicznym zwalczaniu chwastów i wykaszaniu wyległego zboża. Później, po jego zbiorze, powinno się stosować bronowanie. Zabiegi pielęgnacyjne w pierwszym roku użytkowania i w dalszych, polegają także na pogłównym zasilaniu fosforem i potasem na wiosnę, tuz przed pielęgnacyjnym bronowaniem. Doświadczenia wykazały, że wystarczy jednorazowe nawożenie w ciągu okresu wegetacyjnego. Jako uprawkę pielęgnacyjną stosuje się w pierwszym roku użytkowania bronowanie ciężką broną, wczesną wiosną i po zbiorze każdego pokosu lucerny. W dalszych latach zamiast brony używa się kultywatora o łapach półsztywnych. Im starszy lucernik, tym energiczniejsze powinno być działanie narzędzi. Uprawki pielęgnacyjne należy wykonywać tylko przy właściwej wilgotności gleby. Pielęgnowanie lucerny sianej bez rośliny ochronnej polega na niszczeniu chwastów i spulchnianiu międzyrzędzi, dopóki rośliny nie zakryją gleby., W razie silnego zachwaszczenia należy stosować opryskiwanie Aretitem, gdy lucerna wytworzy 2—3 liście złożone. W tym okresie wykazuje ona największą wrażliwość na zachwaszczenie. Opryskiwanie w okresie późniejszym, gdy lucerna ma więcej niż 4 liście, powoduje deformację roślin, która wprawdzie może zniknąć w 6—8 tygodni po zabiegu, ale obniża zdolność konkurowania lucerny z chwastami niewrażliwymi na Aretit.