Rośliny dostarczające surowca na paszę

Oprócz ziarna zbóż mają tu znaczenie nasiona roślin strączkowych i innych. W niedługim czasie mieszanki pasz treściwych zastąpią śrutę sporządzaną przez gospodarstwa we własnym zakresie. Surowcem do przygotowywania mieszanek są — jak już wspomniano — głównie zboża i rośliny strączkowe. Znaczny udział mają również produkty uboczne przemysłu olejarskiego makuchy, a ponadto inne rośliny, z których uzyskuje się susz. Ostatnio znajdują też zastosowanie suszone korzenie lub bulwy roślin okopowych. Przydatność zielonek i okopowych do sporządzania suszu jest tym większa, im więcej składników pokarmowych zawierają. Produkcja ziarna zbóż na paszę jest łatwiejsza niż ziarna siewnego czy konsumpcyjnego. Postęp w tym zakresie powinien prowadzić do zwiększania powierzchni uprawy jęczmienia ozimego i jarego na niekorzyść owsa. Celowe jest nawożenie azotem zbóż pastewnych w fazie od strzelania w źdźbło do kłoszenia, aby zwiększyć procentową zawartość białka w ziarnie. Surowca na paszę treściwą dostarczają niemal wszystkie zboża w postaci pośladów i otrąb. Natomiast specjalnie ha paszę nadają się — jak już wspomniano — jęczmień, a ponadto uprawiane u nas W niewielkich ilościach proso i kukurydza. Technologia produkcji zbóż na paszę nie odbiega od ogólnie przyjętej dla poszczególnych gatunków. Nawożenie należy dostosować do wymagań odmiany. Stosuje się natomiast znaczne uproszczenia w zakresie zbioru. Ponadto można szybciej dosuszyć nasiona stosując wyższe temperatury, bez zwracania uwagi na ewentualną utratę zdolności kiełkowania. Szczegółowe uwagi, dotyczące całokształtu agrotechniki, podano w rozdziale o zbożach.