Rośliny niemotylkowe

W uprawie znajdują się średnio wczesne mieszańce kukurydzy: IHAR 280, Kb 280 i inne. Należy wysiewać je na gleby klasy I—IV, w 1—3 roku po nawożeniu obornikiem. Na glebie słabszej, w razie wystąpienia suszy, plony są bardzo niskie. Orkę przedzimową, na średnią głębokość, powinny poprzedzić uprawki pożniwne. Wiosną, przed siewem nasion (III dekada kwietnia—I dekada maja), należy spulchnić rolę broną, a po siewie, dopóki rośliny nie zakryją międzyrzędzi, również broną bądź stosować uprawę międzyrzędową. Kukurydza dobrze wykorzystuje zarówno obornik, gnojówkę lub kompost, jak i zielony nawóz oraz resztki pożniwne. Zalecane jest nawożenie obornikiem w ilości 20,0 t/ha. Nawożenie mineralne w czystym składniku powinno wynosić 120—160 kg N, około 80 kg PaOB, 120—160 kg K20 na hektar. Nasiona sieje się, gdy gleba na głębokości 8—10 cm ogrzeje się do około 10°C, a więc w okresie kwitnienia czereśni i czeremchy. Wysiewa się 40—60 kg/ha, w zależności od masy 1000 nasion. Na hektarze powinno rosnąć około 80 tys. roślin. Jeżeli jest mniejsza liczba roślin, to plon maleje, a w wypadku większej liczby nie wzrasta. Rozstawa roślin powinna wynosić 60 X 30 cm, gdy zostawiamy 1 roślinę, lub 60 X 60 cm, gdy są 2 rośliny, albo 50 X 50 cm przy 1—2 roślin; głębokość siewu powinna wynosić co najmniej 8 cm. Bronowanie pielęgnacyjne przeprowadza się na glebach łatwo zaskorupiających się w miarę potrzeby przed ukazaniem się wschodów i po wzejściu roślin. Gdy rośliny wyrosną na tyle, że poprzeczne belki brony mogłyby je uszkodzić, należy stosować pielnik. Do zwalczania chwastów stosuje się herbicydy: bezpośrednio po siewie Afalon, Gesatop 50 i inne zawierające symazynę jako substancję czynną. Nie można jednak stosować ich na gleby torfowe. Po kukurydzy odchwaszczanej symazyną nie można siać pszenicy ozimej, a w przypadku długotrwałej suszy wiosną następnego roku nie zaleca się uprawy zbóż jarych i buraków cukrowych. Preparaty zawierające atrazynę (Atrazin 50, Zeazin 50) stosuje się przed wschodami lub po wschodach na kukurydzę do 10—15 cm wysokości. Uprawiając kukurydzę w plonie wtórym po życie lub mieszance ozimej herbicydy te stosuje się po siewie przed wschodami, w dawce 2 kg/ha.