Siew

Nasiona lucerny najlepiej siać prostopadle do rzędów zboża, tuż przed lub po pielęgnacyjnym bronowaniu, w rzędy co 15—30 cm i na głębokość około 1 cm. Wysiewając nasiona lucerny jednocześnie ze zbożem umieszcza się je zwykle za głęboko. Na glebie nie zachwaszczonej i nie zaskorupiającej się, gdzie można zrezygnować z pielęgnacyjnego bronowania zboża, jeszcze lepiej byłoby wysiać ją bezpośrednio po siewie zboża. Gdy stosuje się wcześniejszy siew lucerny mieszańcowej, rośliny ukorzeniają się głębiej, lepiej znoszą okresowe susze, a po zbiorze zboża lepiej odrastają. Doświadczenia polowe wykazują, że można doprowadzić do znacznej oszczędności nasion; 300—400 roślin na 1 m2 daje na plantacji już w pierwszym roku wegetacji zwartość zupełnie wystarczającą dla uzyskania najwyższego plonu zielonej masy. Jeśli ilość wysiewu wynosi 25 kg/ha, a masa 1000 nasion około 2,5 g, na 1 m2 przypada około 1000 nasion. A zatem proponowane zmniejszenie wysiewu o 50%, czyli w przybliżeniu do 12 kg, jest realne, ale uwarunkowane szczególnie starannym zapewnieniem dobrych warunków wschodzącym roślinom. Podstawą będzie tu siew rzędowy, na głębokość około 1 cm, w glebę dostatecznie wilgotną, umożliwiającą skiełkowanie i początkowy wzrost lucerny. Siew lucerny mieszańcowej na zieloną masę bez rośliny ochronnej może być uzasadniony wówczas, gdy konieczność przygotowania pola, zmusza do opóźnienia siewu. Im później on nastąpi, tym mniejszy będzie plon zielonej masy. Wysiewa się 25 kg/ha nasion zachowując rozstawę rzędów około 30 cm. Można bez przesady przyjąć, że nawet z najbardziej udanej plantacji nie uzyska się w pierwszym roku takiej wydajności, aby zrekompensowała ona plon rośliny ochronnej. Wskazane jest szczepienie nasion lub gleby Nitraginą. W licznych badaniach zabieg ten dał zwyżkę plonu nasion do 25%.