Stokłosa bezostna, Tymotka łąkowa i Wyczyniec łąkowy

Trawa bogato ulistniona, o bardzo silnych rozłogach podziemnych,. tworzy równą, gładką darń. Liście ma długie, szerokie. Bardzo dobrze rozwija się na glebach żyznych, suchszych, przewiewnych, bogatych w wapń, mineralnych i torfowych. Po skoszeniu dobrze odrasta, nadaje się na łąki trwałe i przemienne oraz na pastwiska. Jej wartość pokarmową obniża zbyt duża wiecha oraz brunatnienie liści po skoszeniu (nie tracą smaku). Nowsze odmiany, jak np. Brudzyńska mają wiechy znacznie mniejsze i więcej liści. Trawa luźnokępkowa, bogato ulistniona, barwy niebieskawozielonej. Udaje się na stanowiskach suchszych, zasobnych w składniki pokarmowe. Po siewie szybko rozwija się, dając już w pierwszym roku obfity plon. Z tych względów od dawna jest stosowana do mieszanek z motylkowymi na użytkach przemiennych. Dotychczasowe odmiany są krótkotrwałe z wyjątkiem odmiany Szelejewskiej. Dobrze rośnie na glebach mineralnych i torfowych. Siano daje dosyć sztywne, lecz chętnie zjadane przez bydło, a szczególnie przez konie. Nadaje się zarówno na łąki, jak i na pastwiska trwałe i przemienne. Trawa luźnokępkowa z krótkimi rozłogami, obficie ulistniona. Wytwarza dużo. skróconych pędów wegetatywnych, co pozwala na uzyskiwanie wysokich plonów. Na wiosnę wcześnie wznawia wegetację i już w połowie maja kłosi się i kwitnie. Występuje w stanowiskach średnio wilgotnych, zasobnych w składniki pokarmowe. Po siewie rozwija się powoli, dając pełny plon dopiero w trzecim roku. Z tych względów nie nadaje się na przemienne użytki zielone. Źle reaguje na częste koszenie i przygryzanie, nie nadaje się więc na pastwiska oraz łąki, z których zbiera się zielonkę do suszarni mechanicznej. Doskonale udaje się na łąkach trwałych, intensywnie nawożonych,, nawadnianych, zarówno na glebach torfowych, jak i mineralnych.