Termin siewu mieszaki

Termin siewu mieszanki może być wiosenny lub letni. Pierwszego nie należy przeciągać poza maj, aby wykorzystać wodę pozimową i słabe parowanie. Za najkorzystniejszy termin letni na terenie środkowej Polski uważa się okres od połowy lipca do połowy sierpnia w. okresie koncentracji opadów letnich. Późniejsze siewy często są zawodne, ponieważ bardzo młode siewki nie zdążą dobrze zakorzenić się ani nagromadzić zapasów na przezimowanie. Na terenach zachwaszczonych letni termin siewu daje lepsze rezultaty, ponieważ słabnie wówczas konkurencyjność chwastów wobec młodych siewek traw. Sposób wysiewu takiej mieszanki zależy od zestawu gatunków. Najczęściej stosujemy siew rzutowy siewnikiem zbożowym po odjęciu redlić. Dla lepszego rozrzutu nasion pod przyrządami wysiewnymi podwiesza się gładką deskę. W celu uzyskania równego pokrycia powierzchni dzieli się całą mieszankę na dwie części i wysiewa na krzyż. Na ogół mieszanki nasion nie wsiewa się w roślinę ochronną. W celu uzyskania plonu już w roku siewu można do mieszanki dodać do 3 kg/ha nasion życicy wielokwiatowej, która spełnia rolę rośliny ochronnej. Jest ona rośliną dwuletnią, toteż nie powinno się jej wysiewać więcej, aby nie spowodować zachwaszczenia łąki po jej ustąpieniu z runi. Skład gatunkowy mieszanki zależy od rodzaju gleby, uwilgotnienia i sposobu użytkowania. Dawniej stosowano nawet kilkanaście gatunków traw. Obecnie ograniczamy skład mieszanki do kilku. W praktyce rolniczej, przy zagospodarowaniu dziś jeszcze obowiązują mieszanki opracowane przez J. Grzymałę i S. Mataszewskiego, zalecane przez Ministerstwo Rolnictwa.