Wymagania klimatyczno-glebowe

Plonowanie lucerny ma ścisły związek z warunkami przyrodniczymi i agrotechnicznymi. Gleba średnio zwięzła, przewiewna, szybko nagrzewająca się, dobrze zatrzymująca wodę i zasobna w wapń, dostateczna ilość wody, uzupełniana bieżącymi opadami oraz umiarkowana temperatura stanowią korzystne warunki plwania lucerny. Nie udaje się na glebach bardzo zwięzłych, oglejonych, o wysokim poziomie wody, a także na piaskach całkowitych. Nie można też jej uprawiać na glebach torfowych. Na obszarze Polski najlepsze warunki wzrostu — w uprawie na zieloną masę —. ma lucerna na Nizinie Śląskiej i Sandomierskiej oraz na Wyżynie Śląskiej, Małopolskiej i Lubelskiej. Aktualny stan rozmieszczenia uprawy lucerny wykazuje, że uprawia się ją w najkorzystniejszych dla niej rejonach przyrodniczych. Należy jednak zwiększyć obszar jej zasiewów tam, gdzie się udaje i jest mało użytków zielonych, kosztem koniczyny czerwonej i motylkowych drobnonasiennych mniej wydajnych. Lucerna mieszańcowa nie ma większych wymagań co do gleby, temperatury, zasobności w wodę niż inne motylkowe drobnonasienne. Natomiast w większym stopniu niż innych motylkowych drobnonasiennych plony jej zależą od kultury gleby.