Za dużo alkoholu

Jeśli przesadzimy z ilością alkoholu, to może się to dla nas źle skończyć. Kolejny dzień może być ciężki i mało przyjemny. Czasami niektórzy moją ochotę się w taki sposób zrelaksować czy zapomnieć o problemach, jednak nie jest to najlepsza metoda, gdyż następnego dnia ból wraca. Nawet podwójny. I fizyczny i emocjonalny. To się nazywa „zalewanie smutków”. Jednak nie trzeba mieć większych problemów, aby sobie w większym zabalować. Może po prostu człowiekowi zabraknąć hamulców i wtedy to się kończy w niekorzystny sposób. Każdy z nas prawdopodobnie miał większą lub mniejszą przygodą, która miała negatywne skutki. Często przyczyną tego było wzmocnienie się różnymi używkami. Jak już wcześniej było wspomniane – każdy z nas jest za siebie odpowiedzialny. Ale czasami zatraca się w nas ta odpowiedzialność i postępujemy w nieodpowiedzialny i nieodpowiedni sposób. W konsekwencji my za te czyny odpowiadamy a nie inni.