Zbiór kukurydzy

Termin zbioru kukurydzy zależy głównie od sposobu jej użytkowania. Zbiór kukurydzy na ziarno przypada, gdy liście okrywające kolby są zbielałe, a ziarna są twarde, mają właściwe zabarwienie i połysk. Kukurydzę na ziarno można ścinać kosiarkami lub wiązałkami, następnie wiązać w małe snopki i ustawiać w kopki. Po wysuszeniu zwozi się ją do stodoły, gdzie kolby się wyłuskuje. Mechanicznie zbiera się kukurydzę pikerami lub kombajnem Bizon wyposażonym w adapter do zbioru kukurydzy. Zbiór kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę można przeprowadzić, gdy 60% kolb ma ziarno w fazie dojrzałości mleczno-woskowej czyli 2—3 tygodnie przed dojrzałością pełną. Kukurydzę ścina się kosiarką, a następnie zbiera z pokosów sieczkarnią polową, która rozdrobnioną masę przerzuca na przyczepę objętościową. Kombajny do zielonek Z 310 i Z 320 Orkan koszą zielonkę i od razu tną na sieczkę. Wówczas 1 kg zielonej masy ma wartość 0,232 jedn. ows. i zawiera 11 g białka strawnego. Na zielonkę zbiera się w fazie wyrzucania wiech. Wówczas jednak 1 kg zielonki ma wartość tylko 0,114 jedn. ows. i zawiera 12,9 g białka strawnego, gdy tymczasem 1 kg zielonki owsa zebranej w fazie kłoszenia — 0,174 jedn. ows. i 18,5 g białka strawnego.